Er kompletta leverantör av tak och fasad inom plåt och tätskikt

Vi strävar efter att vara ett modernt och effektivt företag som använder den senaste tekniken för att möta och uppfylla våra kunders krav och behov. Vi utför alla typer av tak-och fasadarbeten och med våra etablerade samarbetspartners löser vi det mesta.

Tätskikt

Essinge Plåt kan även via systerbolaget ™ Smartare Byggpartner AB erbjuda alla typer av tätskiktsarbeten med certifierade tätskiktsmontörer.

Uppvärmning och smältning av bitumenrullar
 • Tätskiktsentreprenader med både svetsade och varmluftsmonterade system
 • Gröna tak, Sedum med kompletta systemlösningar för olika krav och ändamål
 • Garage- och innergårdsbjälklag
 • Balkonger och terrasser
 • Isolering för tak- och fasadkonstruktioner med PIR, Foamglas och mineralull
 • Utöver dessa tätskiktstjänster erbjuder även ™ Smartare Byggpartner AB
 • Takmålning samt taktvätt
 • Taksäkerhet
 • Statusbesiktningar och service
 • Taktegelarbeten

Vår garanti på tätskikt

Trygga och säkra tak –garanterat

Läckande tak hör till en av de allvarligaste skadorna som kan drabba en fastighet och kan hota verksamheten, orsaka betydliga följdskador och på sikt påverka byggnadens funktion. Takskador hör lyckligtvis till ovanligheterna men om olyckan skulle vara framme har STG tillsammans med Europas största tillverkare av tätskikt, TechnoNicol, tagit fram en heltäckande ansvarsförsäkring för ett bekymmersfritt, säkert och tätt tak. Åtagandet är återförsäkrat hos försäkringsbolaget Allianz.

En ansvarsutfästelse från STG innebär i korthet

 • 10 års garanti för fel i material eller arbetsutförande återförsäkrat i försäkringsbolaget Allianz.
 • Ytterligare 5 års materialgaranti lämnas efter ansvarsförsäkringens utgång, dvs totalt 15 år.
 • Garantin täcker ersättningsmaterial, arbetskostnad och följdskador.
 • Garanterad ersättning vid skador även om takentreprenören försätts i konkurs.
 • Ansvarsutfästelsen följer fastigheten och kan överlåtas vid ägarbyte.
 • Säkerställer att takentreprenaden blir utförd i enlighet med svensk byggnorm.
 • Säkerställer att entreprenaden utförs av utbildade & auktoriserade takentreprenörer.
 • Gäller för såväl nyproduktion som vid renovering.
 • Premien är garanterad för hela den 10-åriga försäkringsperioden.
 • Ingår kostnadsfritt i takentreprenaden
Trygg Plåt