Er kompletta leverantör av tak och fasad inom plåt och tätskikt

Vi strävar efter att vara ett modernt och effektivt företag som använder den senaste tekniken för att möta och uppfylla våra kunders krav och behov. Vi utför alla typer av tak-och fasadarbeten och med våra etablerade samarbetspartners löser vi det mesta.

Taksäkerhet

Boverkets taksäkerhetsregler förebygger risker för olycksfall när man för byggnadens användning och drift behöver ta sig upp på taket, förflytta sig på taket samt arbeta på taket.

Person på tak med säkerhetslina och annan utrustning

I nästan alla lägen när vår personal befinner sig på ett tak finns risker att ta hänsyn till, analysera och eliminera.

Därför råder vi alltid våra kunder att se över taksäkerheten på sitt tak. Detta hjälper vi gärna till med, antingen i samband med en statusbesiktning eller när vi ska starta ett arbete hos er som kund. Det åligger fastighetsägaren att se till att taksäkerhet finns och vi som arbetsgivare måste säkerställa att vår personal inte utsätts för onödiga risker.

Tillsammans med kunden brukar vi hitta en lösning!

Kontakta oss gärna eller besök Taksäkerhet (taksakerhet.se) eller Taksäkerhet – Boverket för mer information.

Trygg Plåt