Er kompletta leverantör av tak och fasad inom plåt och tätskikt

Vi strävar efter att vara ett modernt och effektivt företag som använder den senaste tekniken för att möta och uppfylla våra kunders krav och behov. Vi utför alla typer av tak-och fasadarbeten och med våra etablerade samarbetspartners löser vi det mesta.

Plåtslageriservice

Genom en långsiktig förvaltning, säkrar man värdet på sin fastighet.

Plåttak på hus i Stockholm

Taket och fasadens huvudsakliga funktion är att skydda fastigheten mot väder och vind.

För att säkerställa funktionen bör man som fastighetsägare anlita en sakkunnig för kontroll och utföra underhållsåtgärder när behov finns. Ofta är det så att underhållet, i stället för att vara förebyggande blir en reparation av ett fel som redan orsakat skador på fastigheten, såsom inträngande vatten, rötskador osv. Detta hör inte till kategorin långsiktig förvaltning.

Man bör kanske fråga sig: Vet vi hur vårt tak mår, egentligen?

Med en statusbesiktning får man reda på just detta. Ett skriftligt protokoll som redovisar både brister och möjligheter, som sedan kan föras in i underhållsplanen. Med tanke på vädrets variation i Sverige är ett serviceavtal en god investering för att säkra taket inför varje ny säsong. Detta kan vi såklart bistå med på Essinge Plåt.

Snöskottning av tak som fått istappar.

Snöskottning av tak är dels viktigt på grund av fastighetsägaransvaret gentemot tredje person.

Men också ur ett underhållsperspektiv är det viktigt att hålla vattengångar fria och säkerställa att snö och is som smälter och återfryser inte kan skada fastigheten. Ett avtal med oss för takskottning, säkerställer att vi har personal och material tillgängligt för just er fastighet när snön väl faller. Vi arbetar uteslutande med så kallade avropsavtal där ett nära samarbete med er som kund är viktigt. Allt för att ni som kund ska känna er trygga med oss som leverantör.

Målning av plåttak i Stockholm

Målning av plåttak

Takmålning av plåttak är också en underhållsåtgärd som avsevärt kan förlänga takets livslängd, och på svåråtkomliga ställen både vad gäller målning och service i allmänhet har vi ett nära samarbete med professionella yrkesklättrare.

Trygg Plåt