Er kompletta leverantör av tak och fasad inom plåt och tätskikt

Vi strävar efter att vara ett modernt och effektivt företag som använder den senaste tekniken för att möta och uppfylla våra kunders krav och behov. Vi utför alla typer av tak-och fasadarbeten och med våra etablerade samarbetspartners löser vi det mesta.

Om oss

Vi utför bland annat plåtarbeten, aluminiumarbeten, koppararbeten, taktegel, takmålning, snöskottning m.m. Bland våra kunder ser vi såväl företag som bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Historia

Ända sedan slutet på 80-talet vi utfört tak- och fasadentreprenader inom rot och nyproduktion, där tonvikten legat på rot. Då under namnet Joppes Plåt & Smide med verkstad och kontor på Stora Essingen.

Namnet

Joel Coldring och Joppe Pitkänen, som driver företaget tillsammans sedan 2012 har båda i många år bott på just Stora Essingen och namnet föll sig naturligt. Nu, många år senare har vi kunder i hela Storstockholm, men har också kvar många av de gamla kunderna på just Essingeöarna.

Branschens förändring

Marknaden förändras ständigt och vi med den. Utföranden och kvalitet, material, digitalisering och kompetens är alla områden som hela tiden måste ut- och omvärderas. För att skapa en stabil kundbas har vi valt ett arbetssätt där vi ständigt analyserar och gör de förändringar som behövs för att möta kraven från våra kunder. Vi arbetar t.ex. mer digitalt än någonsin tack vare nya smarta projekthanteringsverktyg och vi väljer de mest beprövade materialen för att kunna lämna långa garantier. Vår kommunikation och närhet till kunden, tillsammans med ett arbetssätt och fasta rutiner ger både oss och kunden en trygghet.

Två personer i varselvästar och blå hjälm som ler mot kameran.

Våra fokusområden

Engagemang

För att nå våra mål måste vi vara engagerade och känna ett ansvar för och vara hängivna våra arbetsuppgifter. Vi finns alltid där för våra kollegor och är alltid beredda att hjälpa varandra. Engagemanget ska komma ifrån ett nära samarbete mellan ledning och anställda, med ett arbetsklimat där det är högt i tak och där vi är lyhörda för varandras behov.

Kundfokus

Vi ska alltid försöka läsa kundens behov, och se saker ur deras perspektiv. Alla våra handlingar ska styras av tanken på vad som får vår kund att bli mest nöjd. Vi tar ansvar för att våra handlingar alltid är i syfte att hjälpa kunden. Vi bemöter kunden med respekt, stolthet över vår produkt och vårt sätt att arbeta. Vi försöker alltid vara nära kunden och kommunicera.

Kvalitet

Kunskap är nyckeln till hög kvalitet. Kunskap om det vi utför tillsammans med engagemang och kundfokus. Kvaliteten ska hela tiden utvärderas och tas till nya nivåer genom utbildning och intern kommunikation.

Byggkranar i solnedgång.

Våra beställare

Bland våra beställare finner man:

  • Byggföretag
  • Projektbyråer
  • Församlingar och kyrkor
  • Bostadsrättsföreningar
  • Fastighetsbolag
  • Förvaltningsbolag
  • Privata fastighetsägare
  • Fasadentreprenörer
  • Glasentreprenörer
Trygg Plåt